Venteliste

Sett deg på venteliste for parsell ved å fylle inn nettskjemaet. Ventelisteplassen må bekreftes årlig. Mail om dette ble sendt til alle som sto på ventelisten i januar 2022.

Mange lurer på hvor lang ventelisten er. Per 18. mai 2022 var det 123 som sto på ventelisten. Regn derfor med at det vil ta litt tid fra du registrerer deg før du blir tilbudt parsell.