Venteliste

Sett deg på venteliste for parsell ved å fylle inn nettskjemaet. Ventelisteplassen må bekreftes årlig. Mail om dette ble sendt til alle som sto på ventelisten i januar 2023. 

Mange lurer på hvor lang ventelisten er. Per 1 februar 2023 var det 111 som sto på ventelisten. Regn derfor med at det vil ta litt tid fra du registrerer deg før du blir tilbudt parsell.