Aktuelt

Vi vil etter hvert legge ut oppgaver som skal gjøres i inneværende periode her. Men følg med på Facebook-sidene, for her legger vi ut små oppgaver som trengs å gjøres. Disse kan tas av alle som har tid og anledning. Husk også å skrive på arket ditt i den hvite dugnadspermen som ligger i drivhuset. Nye tomme ark for 2022 ligger foran i permen.

Hva skjer fremover

  • 3. august: Dugnad på Stjernefeltet med opptak av årets hvitløk kl 17:30

  • 9. august: Åpen urtehage - Åpent for alle 18-20

  • 27. august: Sommerfest for medlemmer 14-17

  • 24. september: Skolehagens høstmarked - Åpent for alle 12-16

Skolehagen vår har en rytme som spenner fra vinter via en hektisk vår og deilig sommer til høsten der vi kan glede over resultatene av alt arbeidet vi har lagt ned. Med årstidene er det faste oppgaver og ting som skjer for medlemmene våre. Vi har utarbeidet et årshjul for å visualisere hvilke aktiviteter vi gjør og hvilke viktige datoer vi har. Se årshjulet for 2022 her.