Avtale 2024

Alle medlemmer i Brobekk skolehage må levere avtale hvert år. Dette gjelder både medlemmer som leier parsell eller er med på å dyrke en parsell og de som er medlemmer uten egen parsell (støttemedlemmer). Lever avtale med nettskjema eller last ned på papir og lever i postkassen på porten. Det ligger også utskrift av avtaleskjema i drivhuset.

Fristen for å levere ny avtale for eksisterende medlemmer er 21. januar 2024. Avtale må leveres innen fristen for å ha stemmerett ved årsmøtet 14 februar 2024