Brobekk skolehage

Brobekk skolehage ca 1970.

Hvem er vi?

Bildet over viser elever i skolehagen ca 1970 delt til gruppen Gamle bilder fra Oslo

Brobekk skolehage er en parsellhage der privatpersoner som ønsker å dyrke sin egen mat kan leie parsell. De fleste av våre parseller er mellom 25 og 50 m2. Privatpersoner betaler 300 kr per år i medlemskap og 15 kr per m2 i årlig leie. Det er gratis for skoler og barnehager å bruke hagen eller dyrke på parsell.

Området er på 20 mål, med ca. 100 parseller. Brobekk skolehage var fra ca.1965 skolehage for flere av byens skoler. I 1989 ble det meste av skolehagevirksomheten nedlagt, og bydel Bjerke tok over forvaltningsansvaret for området.

Brobekk skolehages venner er en frivillig organisasjon som er ansvarlig for organisering av parsellutleie og drift av området. Medlemskap er obligatorisk for alle parselldyrkere, men andre kan også være støttemedlemmer.

Bikubene i hagen

Hva finner du i hagen?

I tillegg til medlemmenes parseller har hagen har mange frukttrær og bærbusker, felles dyrkningsområder, en stor urtehage og bikuber. Hagen er et godt habitat for dyr, fugler og insekter. Drivhus og et flott utekjøkken med bakerovn og griller er tilgjengelig for parselldyrkerne. Dette var et flott tilskudd til hagen som ble støttet av midler fra bydelen. Utekjøkkenet er et populært samlingspunkt for medlemmene i hagen og brukes aktivt på våre arrangementer.

Gjennom året har skolehagen flere åpne dager og arrangementer for besøkende, se oppslag, Facebook eller denne siden for informasjon.

Registrere deg på venteliste eller bli medlem?

Er du interessert i å leie parsell eller bidra i skolehagen? Alle våre parseller er utleid for sesongen, men du kan sette deg på vår venteliste. Parseller som blir ledige eller anlagt blir tilbudt de som har stått lengst på ventelisten. Det er titt og statig rotering på hvem som dyrker hos oss. De fleste tildelinger foregår i april og mai. Ventelisteplass må bekreftes hvert år.

Du kan også bli støttemedlem i hagen. Medlemmer som bidrar på våre dugnader, vil en få egen nøkkel til hagen. Det er en fin måte å bli kjent med hagen og oss. Eventuelt mens du venter på egen parsell. Alle medlemmer som har nøkkel må regne med minimum 10-15 timer dugnadsarbeid per år. Å jobbe i hagen er sosialt, hyggelig og givende og vi har mange medlemmer som bidrar med mer enn 15 timer. Av kapasitetshensyn har vi et tak på 30 støttemedlemmer med egen nøkkel.