Dugnadsgrupper

Dugnadsgruppe 1 - Dyrking

Kontakt: gruppe1@brobekk.skolehage.org eller dyrking@brobekk.skolehage.org 

Denne gruppen har også en undergruppe for forkultivering: forkultivering@brobekk.skolehage.org

Gruppen dyrker Stjernefeltet og andre områder. Fellesområdene dyrkes med følgende hensikter:

Gruppene planlegger, kjøper inn, sår, dyrker og høster på Stjernefeltet. Produkter selges til selvplukk, på markedsdager, Reko-ringen eller deles. Dette er gruppen for deg som ønsker å lære mye om dyrking av grønnsaker. Alle kan være med å jobbe her. Hver onsdag fra 17:30 - 19:30 i dyrkesesongen er det litt flere som jobber sammen med det som mest aktuelt den uken. Mange jobber på eget initiativ utenom denne dagen også.

Dugnadsgruppe 2 - Rabarbra og bærbusker.

Kontakt: gruppe2@brobekk.skolehage.org eller busker@brobekk.skolehage.org

Denne gruppen er delt inn i mindre grupper med ansvar for sitt område og busker:

Oppgavene her er å beskjære buskene rett etter at snøen er smeltet og før ny vekst har startet. Videre vanne, luke og klippe rundt bærbuskene og holde buskene fri for ugress. Plakater skal settes opp når parselldyrkerne kan høste rabarbra og bær. Dette gjøres etter samtykke fra styret. Rabarbra høstes for salg til ev åpen dag på våren først og urtegruppa har første rett på bær til salg av gele og syltetøy. Ellers gjelder regelen at det skal være en smak til alle slik at ikke noen tar alt.

Dugnadsgruppe 3 - Beskjæring av trær.

Kontakt: gruppe3@brobekk.skolehage.org eller tre@brobekk.skolehage.org  

Gruppeledere: Kemal Yarar, Elisabeth Elida Kolding,  Hemn Mama, Mazdak Sadredini 

Trærne på området skal beskjæres med den hensikt at de skal gi frukt over lang tid. Det betyr at de skal forynges, holdes åpne og så sykdomsfrie som mulig, med stell og moderat sprøyting. Hoved-beskjæring gjøres i hvileperioden, med noe justering i vekstperioden. Fruktmengde og sporeskjæring tilpasses så det er hensiktsmessig for god utvikling og bæreevne. Opplæring for gruppens medlemmer blir gitt og bare de med opplæring og som har forstått prinsippene med beskjæring, har anledning til å beskjære trærne.

Dugnadsgruppe 4 - Innhøsting av frukt

Kontakt: gruppe4@brobekk.skolehage.org eller epler@brobekk.skolehage.org 

Gruppeledere: Martin Nygaard, Liv Toril Bjerkholt, Karl-Heinz Paulsen, Thomas Duford og Eskil Brun

Nedfallsfrukt som kommer fra juni-august/september fjernes og kjøres bort. I august og september vil frukten være spisemoden fra treet. Fra slutt sept/okt/nov vil den seneste frukten være tremoden for lagring. Det vil være noe å høste de fleste ukene siden hagen har mange sorter som modner ulikt. Høsting og eplemostpressing gjøres etter innkalling fra ledere i gruppa og gjennomføres gjerne 3-4 ganger fra august til november. 

Dugnadsgruppe 5 - Urtegruppa

Kontakt: gruppe5@brobekk.skolehage.org eller urter@brobekk.skolehage.org

Gruppeleder: Turid Eftang

Er du med i denne dugnadsgruppen vil du lære mye om urter. Det arrangeres tur til et gartneri om våren. Gruppen møtes tirsdager og torsdager gjennom hele vekstsesongen. Arbeidet består i luking, høsting og tørking av urter. En kveld i november møtes gruppa i urte-boden i skolehagen for pakking og forberedelser til «Jul på Årvoll gård» hvor gruppen selger urter, gele mm.

Dugnadsgruppe 6 - Sommerfest

Kontakt: gruppe6@brobekk.skolehage.org eller sommerfest@brobekk.skolehage.org 

Gruppeleder: Christopher Wiedswang og Renate Andersen

Sommerfesten avholdes fortrinnsvis første lørdag etter at skolen har begynt igjen på høsten. Setter du deg opp på denne gruppa, må du være tilgjengelig denne helgen. Det skal planlegges i forkant, men mesteparten gjøres dagen før og selve fest-dagen. Leder for gruppen innkaller til møte(r) og fordeler oppgaver. Det er denne dagen vi spiser mat fra mange forskjellige land og får en smak av ulike kulturer.

Dugnadsgruppe 7 - Markedsdager på Linderud og Brobekk

Kontakt: gruppe7@brobekk.skolehage.org eller markedsdag@brobekk.skolehage.org

Gruppeleder: Erik Marcussen

Markedsdagen på høsten avholdes lørdag i siste halvdel av september. Det er årets største "åpne dag" og det legges opp til salg og omvisning fra flere grupper i skolehagen. Arbeidsoppgaver rund markedsdagen vil være opptak, veiing og prising av poteter, purre og andre grønnsaker som skal selges. I tillegg kommer oppgaver i forbindelse med kafe og salg, oppsetting og rydding.

Tidligere i september er det tradisjonelt et marked på Linderud gård som skolehagen ofte har vært med på. Denne gruppa driver også utsalg på REKO-ringen og ved andre anledninger som byr seg.

Dugnadsgruppe 8 - Gressklipping og diverse spesialoppdrag

Kontakt: gruppe8@brobekk.skolehage.org eller spesialgruppa@brobekk.skolehage.org / gress@brobekk.skolehage.org 

Gruppeleder: Martin Nygaard med flere

Enkelte parselleiere har etterhvert opparbeidet seg spesialkompetanse og fått tildelt egne ansvarsområder fra styret. Disse personene vet hvem de er og kan føre opp denne gruppen. Det være seg gressklipping, kjøreoppdrag med henger, vanntilførsel åpning/ stenging eller vedlikehold boder.