Vedtekter og regler

Her kan du lese vedtekter for Brobekk skolehages venners og reglene som gjelder i hagen vår. Vedtekter og regler ble sist revidert ved årsmøte 17 februar 2021.

Vedtekter

Vedtekter

Regler

Regler