Dugnadsoppgaver

En oversikt over dugnadsgruppene i hagen og hvordan du kommer i kontakt med dem finner du her: Grupper.

Arbeid utenfor arrangerte dugnader

Dugnadsark for 2022 er tilgjengelig i drivhuset. Hvis du ser en oppgave vi må få gjort, kan du enten gjøre det selv eller sende en e-post så kan vi legge den til.

Oppgaver fremover

  • Plukke søppel og ta med hjem.

  • Beskjæring av hekken mot gata.

  • Beskjæring av skolehagens trær. Kontakt: Beskjæringsgruppa (tre@brobekk.skolehage.org)

  • Utplanting på Stjernefeltet

  • Luking og stell på fellesfeltet og bærbuskene