Høsting

Vi har får mange spørsmål om innhøsting fra fellesområdene. Denne siden forklarer hvordan medlemmer, skoler, barnehager og besøkende kan ta smaksprøver, kjøpe eller høste ting fra fellesfeltene i hagen. Hvis du har flere spørsmål, er du hjertelig velkommen til å sende mail til post@brobekk.skolehage.org.

Hovedregel

Det er dugnadsgruppa som har ansvar for feltet som bestemmer når noe kan høstes. Det er ikke lov til å høste uten å ha fått spesifikk tillatelse fra den gruppa som har ansvaret. Hvis du har lyst på stiklinger eller avleggere, kan du kontakte den dugnadsgruppa som er ansvarlig for den planta / busken det gjelder.

Vi minner samtidig om at alle brukere av Brobekk Skolehage skal ha satt seg inn i vedtekter og regler, og følge disse i hagen. I reglene står det tydelig at:

  • Tyveri eller høsting fra andres områder eller fellesområder medfører øyeblikkelig bortvisning fra området og deaktivering av nøkkel fram til styret har behandlet saken (eventuelt opphør av medlemskap behandles av styret).

Kjøp og betaling

Planter og vekster som kjøpes betales med Vipps. Hvis du ikke har mulighet til å betale med Vipps, kan du be om faktura eller kontoinformasjon ved å sende mail til post@brobekk.skolehage.org (det er samme kontonummer som når du betaler for parsell eller medlemskap).

Felles dyrkefelt

Dyrkingsgruppa har ansvar for Stjernefeltet og større deler av C feltet. De har egen mail og kan kontaktes på: dyrking-gruppeledere@brobekk.skolehage.org. Det som dyrkes på Stjernefeltet og på fellesfeltet på C14 legges ut for salg når det er modent og kan kjøpes mot betaling i Vipps. Informasjon om hva som er til salgs henges opp på oppslagstavla, legges ut på facebook og det settes opp skilt som viser hvor det er.

Urtehagen

Alle som er i skolehagen kan gå rundt i Urtehagen og se, lukte, smake og bli kjent med urtene. Sitteplassene kan også brukes av alle. Urtehagen er delt i to områder. Den nederste delen med hellelagte ganger og dam har bare spiselige planter. Den øverste delen ovenfor humleportalen, har gamle hage- og medisinplanter. De bør ikke smakes på.

Urtegruppa høster urter til tørking. Produkter fra Urtehagen selges blant annet på julemarkedet på Årvoll gård. Inntekten brukes til å drive området. Det er også mulig for skolehagens medlemmer å høste litt urter til eget bruk, men bare av de urtene som har skiltet "TIL HØSTING".

Urtegruppa har dugnad hver tirsdag og torsdag kl. 18-20. Da er det folk der som gjerne svarer på spørsmål. Alle er velkomne!

Rabarbra

Innhøsting av rabarbra blir annonsert i juni og avsluttes etter St. Hans. Oppslag kommer som for andre områder.

Bærbuskene

Vi har solstikk, honningbær, bringebær, stikkelsbær, rips og solbær.

Urtegruppa høster bær til gelé og syltetøy som selges på julemarked på Årvoll gård, REKO-ringen, markeder i Skolehagen og til medlemmer. Bærgruppa og Urtegruppa samarbeider om dette. Det settes opp skilt, oppslag på oppslagstavla, sendes ut mail og publiseres på facebook når det er klart for innhøsting.

Epler

Epler som har falt ned på bakken av seg selv kan plukkes av alle (gode til kake og eplemos). Det er bare Innhøstingsgruppa og Urtegruppa som kan plukke epler fra trærne. Medlemmer som deltar på innhøstingsdugnad vil få tilbud om å plukke noen epler til eget bruk etter at de har plukket til eplemostpressing.

Pærer, plommer, kirsebær o.a. frukt fra trærne (ikke epler)

Alle kan ta smaksprøver og høste litt (1 liter) til eget bruk når frukten er moden. Bruk stige og / eller plukkeutstyr (i gul bod) hvis frukten henger høyt. Det skal aldri klatres i trærne.

Drivhuset

Alt som er plassert i drivhuset har en eier og er privat. Når dugnadsgruppene har overskuddsvekster som kan selges, settes disse i hyllene i det ytterste rommet og merkes med "til salgs". Noen ganger, hvis det er mange planter, sendes det ut info per e-post / facebook. Betales i Vipps.

Har du forslag til endringer er du hjertelig velkommen til å melde deg inn i en av dugnadsgruppene som styrer feltene ovenfor. Det er gruppene som bestemmer hvordan de vil ha det.