Koronavirus

Koronautbrudd 2020

Skolehagen er åpen og tilgjengelig for våre brukere og medlemmer under det pågående utbruddet av koronavirus. Vi samarbeider med bydelen og tar nødvendige forhåndsregler. Oslo har åpnet opp og vi er nesten tilbake til normale tilstander. Alle besøkende til Brobekk skolehage skal til enhver tid følge myndighetenes retningslinjer. Les i tillegg vår instruks for smittevern under.

Her finner dere oppdatert informasjon fra helsemyndighetene og kommunen.

Instruks for smittevern

Alle besøkende til Brobekk Skolehage skal til enhver tid følge myndighetenes retningslinjer.

Styret ber alle besøkende om:

  • Håndvask med såpe og vann ved ankomst

  • Håndvask før hvert besøk til bodene

  • Håndvask ved bytte av utstyr

  • Vask og desinfisering av utstyr før og etter bruk

  • Personer i karantene bes om å utsette besøk til hagen til karantenetiden er over

  • Hold 1 meter avstand til andre besøkende

  • Jobb alene eller i små grupper, forsøk å holde deg til samme gruppe.


Styret utfører følgende:

  • Vannet settes på til Påske for å legge til rette for god håndhygiene

  • Innkjøp av såpe (Etter at vannet er slått på)

  • Innkjøp av sprit (Står i drivhuset)


Kontaktinfo ved spørsmål eller mangler: post@brobekk.skolehage.org